Moscow
 
87.8%
Saint Petersburg
 
78.1%
Sochi / Novorossiysk / Anapa
 
53.8%
Kiev
 
48.0%
Prague
 
43.1%
Paris
 
40.8%
Yalta
 
40.4%
Minsk
 
37.5%
Vladimir / Suzdal
 
36.1%
Sevastopol
 
35.5%
Veliky Novgorod (Novgorod) / Pskov
 
34.5%
Barcelona
 
34.2%
Antalya / Alanya / Side
 
32.9%
Berlín
 
32.4%
Nizhny Novgorod
 
32.3%
Helsinki
 
32.0%
Rome
 
31.6%
Venice
 
31.3%
Vienna
 
31.1%
Riga
 
31.1%