Moscow
 
87.9%
Saint Petersburg
 
78.5%
Sochi / Novorossiysk / Anapa
 
54.8%
Kiev
 
46.9%
Prague
 
42.7%
Paris
 
40.3%
Yalta
 
39.8%
Minsk
 
37.5%
Vladimir / Suzdal
 
36.1%
Sevastopol
 
35.0%
Veliky Novgorod (Novgorod) / Pskov
 
34.5%
Barcelona
 
34.1%
Antalya / Alanya / Side
 
33.7%
Nizhny Novgorod
 
32.6%
Berlín
 
32.1%
Helsinki
 
31.9%
Rome
 
31.5%
Venice
 
31.1%
Yaroslavl / Kostroma
 
30.9%
Rostov-on-Don / Voronezh
 
30.9%